Γενειοπλαστική

Πωγωνοπλαστική. Βελτιώνοντας τη συμμετρία και την εικόνα του προφίλ του προσώπου!

by Dr Nikolaos Maltzaris

Η χειρουργική επέμβαση που έχει σκοπό να διαμορφώσει το πηγούνι,

είτε με αύξηση της προβολής της κάτω γνάθου, αυξητική γενειοπλαστική σε περιπτώσεις μικρογναθίας ή ρετρογναθίας,
είτε μείωσης της προβολής της κάτω γνάθου μειωτική γενειοπλαστική, βελτιώνοτας έτσι τη συμμετρία και την εικόνα του προφίλ του προσώπου.
Η αυξητική γενειοπλαστική  πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου μία ώρα με τη χρήση ειδικού ενθέματος σιλικόνης είτε υλικού POREX μέσω μιας τομής προσπέλασης λίγων εκατοστών στο εσωτερικό του στόματος ή κάτω από το πηγούνι.

Τι πρέπει να γνωρίζω μετά την επέμβαση

Μετεγχειρητικά υπάρχει οίδημα στην περιοχή, το οποίο σταδιακά υποχωρεί γύρω σε 10 ήμερες.
Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και υφίεται με κοινά παυσίπονα.

Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα δεν αφαιρούνται και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες γίνετε γύρω στις 7 ημέρες.
Τα ενθέματα με τον καιρό ενσωματώνονται στους ιστούς χωρίς την αίσθηση του ξένου σώματος.

Αναίμακτη Γενειοπλαστική

Αυξητική γενειοπλαστική με τη χρήση ενέσιμων υλικών υαλουρονικού είτε υδροξυαπατίτη ή με την μεταφορά λίπους. Ασφαλής μέθοδος  με εντυπωσιακά άμεσα αποτελέσματα, μηδενικό χρόνο αποθεραπείας και σαφώς χαμηλότερο κόστος. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής συνήθως διαρκούν 15 με 24 μήνες.

Scroll to Top