Καρκίνος

του δέρματος.

Βασικοκυτταρικό – Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

 Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (Basal Cell Carcinoma BCC) είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου του δέρματος στη λευκή φυλή.Tοπικά διεισδυτικός όγκος επιθηλιακής προέλευσης χαρακτηρίζεται από βραδεία ανάπτυξη και σπανίως μεθίσταται σε απομακρυσμένους ιστούς. Εντοπίζεται συχνότερα σε σημεία του σώματος που έχουν εκτεταμένα εκτεθεί στον ήλιο όπως στην κεφαλή και τον τράχηλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις η κλινική εικόνα αρκεί προκειμένου να τεθεί η διάγνωση, ενώ ορισμένες φορές απαιτείται ιστολογική επιβεβαίωση.

Βασικός στόχος της αντιμετώπισης του βασικοκυτταρικού καρκίνου είναι η χειρουργική αφαίρεση επι υγιών ιστών και η επίτευξη ενός αποδεκτού αισθητικού αποτελέσματος.

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (Squamous Cell Carcinoma SCC) είναι η δεύτερη συνηθέστερη μορφή καρκίνου του δέρματος. Παρόλο που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο όγκος δεν είναι απειλητικός για τη ζωή, υπάρχει πιθανότητα μετάστασης εάν δέν αντιμετωπιστεί άμεσα. Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα μπορεί να εμφανιστεί de novo (δηλαδή σε περιοχή που πριν ήταν υγιής) ή σε έδαφος προκαρκινικής βλάβης όπως η ακτινική υπερκεράτωση, η ακτινική χειλίτιδα, και η νόσος του Bowen. Εντοπίζεται συχνότερα σε σημεία του σώματος που έχουν εκτεταμένα εκτεθεί στον ήλιο όπως στην κεφαλή και το πτερύγιο του ωτός, τα βλέφαρα, τη μύτη ή τα άνω και κάτω άκρα.

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα απαιτεί σταδιοποίηση της νόσου η οποία περιλαμβάνει αξονική ή/και μαγνητική τομογραφία προς διερεύνηση των περιοχικών λεμφαδένων.

Βασικός στόχος της αντιμετώπισης του ακανθοκυτταρικού καρκίνου είναι η χειρουργική αφαίρεση επι υγιών ιστών και η διατήρηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της λειτουργικότητας των παρακείμενων ιστών και η επίτευξη ενός αποδεκτού αισθητικού αποτελέσματος.

Μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών

Οι ασθενείς που εμφανίζουν ένα βασικοκυτταρικό ή ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα έχουν 30-50% πιθανότητα να αναπτύξουν και δεύτερη βλάβη μέσα σε 5 χρόνια.
Επιπλέον παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος. Θα πρέπει επομένως να παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε 6-12 μήνες). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το διάστημα των 2 πρώτων χρόνων καθώς το 70-80% των υποτροπών των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων εμφανίζεται μέσα σ’αυτό το χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση υποτροπής, εάν αυτή είναι τοπική ακολουθούνται οι οδηγίες για την αντιμετώπιση πρωτοπαθούς βλάβης. Εάν πρόκειται για περιοχική ή απομακρυσμένη μετάσταση, προτείνεται συστηματική θεραπεία και παραπομπή του ασθενούς σε ογκολογικό συμβούλιο.

 

Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή χειρουργική αντιμετώπιση οδηγεί σε ίαση.

Scroll to Top