Γνώρισε

τη θεραπεία ανάπλασης προσώπου με έγχυση λίπους!

Λιπομεταφορά- Nanofat grafting

Ανάπλαση προσώπου με Έγχυση λίπους.

Ο χρόνος προκαλεί ατροφία του λίπους του προσώπου και χαλάρωση του δέρματος. Προοδευτικά το λίπος αδειάζει από τα ζυγωματικά και τις παρειές.

Η αποκατάσταση του χαμένου όγκου στο πρόσωπο μπορεί να γίνει με την έγχυση αυτόλογου λίπους. Ο λιπώδης ιστός περιέχει μεγάλο αριθμό αρχέγονων  βλαστοκυττάρων (stem cells) τα οποία παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναγέννηση των ιστών του οργανισμού.

Τα λιποκύτταρα λόγω των βλαστοκυττάρων πέραν της αποκατάστασης των δυσμορφιών και ελλειμμάτων ιστού, προάγουν και την ανάπλαση του δέρματος.

Nanofat grafting - ότι πιο σύγχρονο, φυσικό και μόνιμο μπορεί να επιτευχθεί για την ανακτήση του χαμένου όγκου, την ανανέωση και αναγέννηση του προσώπου

Μπορούμε να ανακτήσουμε το χαμένο όγκο και το περίγραμμα των χειλιών, να διορθώσουμε την εμφάνιση των ρυτίδων στο μέτωπο, περιοφθαλμικά, στα ζυγωματικά, τις ρινοπαρειακές αύλακες, στο άνω χείλος (ρυτίδες καπνιστή).

Η λιπομεταφορά είναι ασφαλής διαδικασία πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία, αρκετά ανεκτή όσο και η τοποθέτηση των γνωστών νημάτων.

Το λίπος συλλέγεται με λιποαναρρόφηση από σημεία του σώματος όπου πλεονάζει όπως (κοιλιά, μηροί, έσω γόνατα), και με κατάλληλη επεξεργασία επανεγχύεται στο προσώπου, τα ζυγωματικά, τις παρειές, τους κροτάφους την περιοφθάλμια χώρα, τα χείλη.

Μετεγχειρητικά αναπτύσσεται οίδημα στις περιοχές εφαρμογής για 4-5 ημέρες, δεν υπάρχει καθόλου πόνος ενώ το τελικό αποτέλεσμα προοδευτικά βελτιώνεται και διαρκεί περισσότερο απο 2 χρόνια.

Η Λιπομεταφορά-Nanofat grafting

αποτελεί ότι πιο σύγχρονο, φυσικό και μόνιμο μπορεί να επιτευχθεί για την ανακτήση του χαμένου όγκου, την ανανέωση και αναγέννηση του προσώπου, λόγω της αναγεννητικής ικανότητας των βλαστοκυττάρων που περιέχονται στο λίπος.

Scroll to Top