Τι είναι

το μελάνωμα και τι θεραπεία χρειάζεται;

Το μελάνωμα είναι μια από τις λιγότερο συνήθεις μορφές καρκίνου, αλλά είναι η κακοηθέστερη νεοπλασία του δέρματος.

Τα τελευταία χρόνια, η συχνότητα εμφάνισης αυξάνεται ειδικά μεταξύ των νέων ατόμων. Το κακόηθες μελάνωμα μεθίσταται μέσω της λεμφικής ή της αιματικής οδού σε λεμφαδένες και εσωτερικά όργανα, για αυτό το λόγο η άμεση διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπισή του είναι μείζονος σημασίας. Σε πρώιμα στάδια μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς με χειρουργική εξαίρεση και να επιτευχθεί ίαση.

μελάνωμα καρκίνος δέρματος

Είναι σημαντική η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωσή του με νεότερες τεχνικές όπως της ψηφιακής δερματοσκόπησης– χαρτογράφησης.

μελάνωμα

Η μεγαλύτερη ένδειξη ότι ένα σπίλος στο δέρμα είναι ύποπτος και μπορεί να εξελιχθεί σε μελάνωμα είναι όταν αυτός αλλάζει τα χαρακτηριστικά του με την πάροδο του χρόνου όπως ασύμμετρα και ανώμαλα όρια, ανομοιομορφία και ποικιλία χρώματος σε όλη την έκτασή του, διάμετρο μεγαλύτερη από 5 mm, παρουσία εξέλκωσης ή αιμορραγίας.

Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι η θεραπεία εκλογής μίας ύποπτης βλάβης για μελάνωμα και θα πρέπει να αφαιρείται με χειρουργικά όρια 1-3 mm και να αποστέλεται για διαγνωστική βιοψία.

Το αποτέλεσμα της βιοψίας καθοριζει την πρόγνωση της νόσου και αντίστοιχα το πρωτόκολλο θεραπείας και τη σταδιοποίηση.

Μικρού βάθους μελανώματα (κάτω του 0,8 mm κατά Breslow) δεν απαιτούν περαιτέρω χειρουργικούς χειρισμούς εκτός από μία ευρύτερη εκτομή.

Μεγαλύτερου βάθους μελανώματα απαιτούν ειδική χειρουργική τεχνική, τη βιοψία φρουρού λεμφαδένα, η οποία θα καθορίσει εάν θα πρέπει το άτομο να υποβληθεί σε συμπληρωματικό περιοχικό λεμφαδενικό καθαρισμό.

Ο Δρ. Νικόλαος Μαλτζάρης ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στην Πλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική στο Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας». Μυήθηκε στην τέχνη της Επανορθωτικής και Αισθητικής Πλαστικής όπου αποκόμισε πολύτιμη γνώση και εμπειρία.

Προγραμματισμός διαγνωστικού ραντεβού.
Πληκτρολογήστε το όνομα της θεραπείας που σας ενδιαφέρει. Ενημερώστε μας αν σας ενδιαφέρουν συνδυαστικές θεραπείες.

Discover more from Δρ. Νικόλαος Μαλτζάρης - Πλαστικός Χειρουργός

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top